Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024

ΥΠΕΣ: Εγκρίνει 963 προσλήψεις σε ΟΤΑ και φορείς

Στην έγκριση 963 προσλήψεων σε ΟΤΑ προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών το τελευταίο διάστημα.

Δείτε αναλυτικά:

  • Έγκριση πρόσληψης 252 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου

Το ΥΠΕΣ εγκρίνει την πρόσληψη διακοσίων πενήντα δύο (252) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έντεκα (11) μήνες, στους φορείς του παρακάτω πίνακα, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

  • Έγκριση πρόσληψης είκοσι έξι (26) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
  • Έγκριση πρόσληψης πεντακοσίων έντεκα (511) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ βαθμού

  • Έγκριση πρόσληψης εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (174) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ της χώρας

Το ΥΠΕΣ εγκρίνει την πρόσληψη εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (174) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους φορείς

 

spot_img

spot_img