Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου.

Το διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου λειτουργεί στην Κεντρική πλατεία στο ισόγειο του δημοτικού καταστήματος όπου στεγάζεται και το ΚΕΠ, ενώ το παράρτημα ΡΟΜΑ θα λειτουργήσει στον οικισμό ΡΟΜΑ στον Τύρναβο, στην τοποθεσία Κριτήρι Τυρνάβου.

Η δομή εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Tο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου, είναι μια δομή κοινωνικής προστασίας που παρέχει ολιστική υποστήριξη στους δημότες και έχει στόχο να συμπληρώσει και όπου μπορεί να ενισχύσει τις υπάρχουσες δομές του Δήμου. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κινούνται σε τρείς (3) άξονες και αφορούν:
• την υποδοχή-ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών,
• τη συνεργασία και διασύνδεση με υπηρεσίες, φορείς και δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας που αναπτύσσονται, είτε στην περιοχή είτε στην περιφέρεια είτε σε εθνικό επίπεδο.
• Την παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων και την ένταξη στην αγορά εργασίας.
Οι υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας απευθύνονται:
• σε πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Τυρνάβου,
• σε ωφελούμενους του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
• σε άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού,
• γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΑΜΕΑ, ανεργοι/ες, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π.).
Αποτελεί δομή συμπληρωματική της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και εποπτεύεται από αυτήν.

Το Κέντρο Κοινότητας Τυρνάβου στελεχώνεται από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς.
τηλ. επικοινωνίας είναι:2492350315-314
email: kentrokoinotitasdt@gmail.com

Tο παράρτημα ΡΟΜΑ στη θέση Κριτήρι στον Τύρναβο στελεχώνεται από Κοινωνική Λειτουργό, Παιδαγωγό και Διαμεσολαβητή.

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί καθημερινά στις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας από 7:00π.μ – 15:00 και η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται από τις 8:00π.μ. έως 14:00.

spot_img
spot_img