Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024

Tρίκαλα – Ανακατασκευή των γεφυρών και εκ νέου κατασκευή της γέφυρας Μαρούγγαινας

Ένα πολύ μεγάλο έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης υλοποιεί για τα Τρίκαλα ο Δήμος Τρικκαίων: την ανακατασκευή των γεφυρών και την εκ νέου κατασκευή της γέφυρας Μαρούγγαινας. Ουσιαστικά θα γίνουν έργα και παρεμβάσεις σε 12 γέφυρες, 1 κατασκευή νέας γέφυρα, ενώ δε θα γίνουν παρεμβάσεις στην κεντρική πεζογέφυρα, καθώς είναι πολύ πρόσφατη (2015) η ανακατασκευή της. Με προϋπολογισμό 3.300.000€ το έργο αφορά στη νέα εικόνα της πόλης, με σύγχρονες και ασφαλείς γέφυρες, για πεζούς, ποδηλάτες, οχήματα.

Το έργο εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και ο πλήρης τίτλος είναι «Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημόσιου χώρου στον Δήμο Τρικκαίων – Υποέργο 4: Επεμβάσεις (επισκευή, ενίσχυση, ανακατασκευή) όλων των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός της πόλης των Τρικάλων με σκοπό τη στατική τους αποκατάσταση και την αισθητική τους αναβάθμιση».

Τι θα γίνει

Το έργο αφορά στις γέφυρες που βρίσκονται στον Ληθαίο ποταμό, εντός της πόλης των Τρικάλων. Η μελέτη που προηγήθηκε, έλαβε υπ‘ όψιν της όλα τα σχετικά με τις γέφυρες δεδομένα: υλικά και έτος κατασκευής, διεθνή βιβλιογραφία και δεδομένα, ασφάλεια, βάθος ποταμού, αναγκαίες στηρίξεις, δίκτυα κοινής ωφέλειας κ.α.
Κατέληξε, επομένως, σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, που αφορούν σε ανάγκη για εργασίες στους αρμούς, στα οδοστρώματα, σε αρμούς, στα βάθρα, στα κιγκλιδώματα, σε σωλήνες απορροής ομβρίων, σε υδροβολή επιφανειών από σκυρόδεμα κ.α. Ουσιαστικά το έργο γίνεται για να αποκτήσουν οι γέφυρες σταθερότητα και να είναι βατές από οχήματα και πεζούς, χωρίς προβλήματα.

Είναι ενδεικτικό ότι οι περισσότερες γέφυρες έχουν κατασκευαστεί 50, 60, 70 χρόνια πριν και τα προβλήματα συσσωρεύτηκαν. Για παράδειγμα, η γέφυρα Γκίκα το 1961, η πεζογέφυρα Κουτσομυλίων στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η Γούρνας το 1972, η Μαρούγγαινας το 1949 κ.ο.κ. Οι νεότερες, όπως στο πρώην ΚΤΕΛ ή του Ασκληπιού, το 1988 και το 1998 αντιστοίχως, χρήζουν λιγότερων μεν, αναγκαίων παρεμβάσεων δε.

Οι γέφυρες που θα δεχθούν αυτές τις παρεμβάσεις, είναι:

1. Πεζογέφυρα Κουτσομυλίων
2. Γέφυρα Μαιευτηρίου ή Τρικκαίογλου
3. Πεζογέφυρα Πελέκη
4. Γέφυρα Βουβής
5. Γέφυρα Κοραή ή Γούρνας
6. Πεζογέφυρα Πίχτου
7. Πεζογέφυρα Ασκληπιού
8. Πεζογέφυρα Εθνικής Αντίστασης
9. Γέφυρα Γαριβάλδη ή πρώην ΚΤΕΛ
10. Γέφυρα Γκίκα
11. Πεζογέφυρα Αγ. Κωνσταντίνου
12. Γέφυρα Αρριανού
13. Γέφυρα Οδού Καρδίτσης
Οι γέφυρες των Τρικάλων αναβαθμίζονται και αισθητικά, χωρίς να μένουν απλό σκυρόδεμα ή κιγκλιδώματα. Συγκεκριμένα:
– Τοποθετείται αντιολισθητικό δάπεδο
– Αντικαθίστανται κιγκλιδώματα (στις πεζογέφυρες Αγ. Κωνσταντίνου και Πίχτου και στην οδογέφυρα Γκίκα), γίνεται καθαρισμός και βαφή όλων των υπολοίπων κιγκλιδωμάτων
– Επικαλύπτονται οι αγωγοί δομών κοινής ωφέλειας, όπου δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να καταργηθούν αγωγοί.
– Τοποθετείται ειδικός νυχτερινός φωτισμός, όπου αυτό είναι εφικτό και απαιτείται.
– Τοποθετούνται ανθοδόχοι και ζαρντινιέρες κατά περίπτωση.
– Χρωματίζονται οι γέφυρες
– Τοποθετούνται καθιστικά δίπλα στην κοίτη του ποταμού ή χαμηλά στο πρανές αυτού.
– Τοποθετείται σύστημα αυτόματης ενόργανης παρακολούθηση των γεφυρών στη γέφυρα Γκίκα, με μετρήσεις για παραμορφώσεις, μετατοπίσεις, δονήσεις, κ.α. Οι μετρήσεις θα παρακολουθούνται μέσω ολοκληρωμένης διαδικτυακής λύσης, σε πραγματικό χρόνο, για καταγραφή και συσχέτιση δεδομένων. Η συγκεκριμένη γέφυρα επελέγη καθώς παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα .
– Δημιουργούνται τοιχογραφίες – murals με επίστρωση για προστασία από βανδαλισμούς.

spot_img
spot_img