Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024

Τρεις πληρωμές για χιλιάδες συνταξιούχους έχουν προγραμματιστεί από τον ΕΦΚΑ μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν πληρωμή των συντάξεων Μαρτίου με αναδρομικά, προκαταβολή επικουρικής σύνταξης, καθώς και επίδομα προσωπικής διαφοράς. Ειδικότερα:

Αναδρομικές αυξήσεις. Στις 22 του μήνα ξεκινάει η πληρωμή των συντάξεων Μαρτίου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αναδρομικά. Στα πόσα των συντάξεων Μαρτίου θα περιλαμβάνεται και αναδρομικά το ποσό που αντιστοιχεί στην αύξηση 7,75% για τον μήνα Ιανουάριο που δεν έχει πληρωθεί. Οσοι είδαν αύξηση στη σύνταξή τους στα τέλη Ιανουαρίου θα πρέπει να υπολογίζουν πως η αύξηση που πήραν τώρα θα είναι διπλή στο τέλος Φεβρουαρίου. Δηλαδή:

  • Αύξηση τέλη Ιανουάριου 15 ευρώ. Τον Φεβρουάριο η αύξηση θα είναι συν 30 ευρώ από το ποσό του περασμένου Δεκεμβρίου.
  • Αύξηση 30 ευρώ. Τον Φεβρουάριο συν 60 ευρώ από το ποσό του περασμένου Δεκεμβρίου.
  • Αύξηση 40 ευρώ. Τον Φεβρουάριο συν 80 ευρώ από το ποσό του περασμένου Δεκεμβρίου.
  • Αύξηση τώρα 60 ευρώ. Τον Φεβρουάριο συν 120 ευρώ από το ποσό του περασμένου Δεκεμβρίου.

Προκαταβολή επικουρικής. Για 40.000 εν αναμονή συνταξιούχους θα δοθούν προκαταβολές επικουρικών με αναδρομικά που φτάνουν ως και τις 8.000 ευρώ και θα τα πληρωθούν ως τις 15 Μαρτίου.

Ειδικότερα:

  • Προβλέπεται προκαταβολή επικουρικής σύνταξης σε ασφαλισμένους με εκκρεμή αίτηση για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, η οποία έχει υποβληθεί πριν από την 1η/7/2022, και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση κύριας σύνταξης. Προϋπόθεση για την προκαταβολή είναι να έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 15 έτη (ή 4.500 ημέρες) επικουρικής ασφάλισης, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης σε Ταμείο που έχει ενταχθεί στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.
  • Η προκαταβολή καταβάλλεται στους δικαιούχους έως τη 15η/3/2023 και το ύψος της ανέρχεται στο γινόμενο του αριθμού των μηνών που μεσολαβούν από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της επικουρικής σύνταξης μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2023.

Τα ποσά της προκαταβολής είναι:

α) 100 ευρώ για αιτούντες χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος.

β) 50 ευρώ για αιτούντες χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, και λόγω θανάτου.

γ) 25 ευρώ για τα δικαιοδόχα τέκνα.

Επίδομα προσωπικής διαφοράς. Με εμβόλιμη πληρωμή μέχρι τις 31 Μαρτίου θα καταβληθεί σε 1.112.000 συνταξιούχους το επίδομα προσωπικής διαφοράς που ανέρχεται σε 200, 250 και 300 ευρώ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθεί σε 560.000 συνταξιούχους με άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ το ποσό των 300 ευρώ, σε 394.000 συνταξιούχους το ποσό των 250 ευρώ και σε 158.000 συνταξιούχους το ποσό των 200 ευρώ. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση θα δοθεί ουσιαστικά στους συνταξιούχους που λόγω προσωπικής διαφοράς είτε δεν είδαν καθόλου την αύξηση του 7,75% είτε είχαν μικρότερη ωφέλεια από αυτήν.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τρία κριτήρια:

  • Πρώτον, τη μερική ή και καθόλου αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς.
  • Δεύτερον, το ύψος της σύνταξης που λαμβάνουν.
  • Τρίτον, άλλες τυχόν ενισχύσεις που έλαβαν το προηγούμενο διάστημα.
spot_img

spot_img