Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Το νέο ν/σ που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο -Οι αλλαγές σε Δημόσιο & ΟΤΑ

Κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης παρουσίασε το νέο ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο, σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε διαρθρώνεται σε τρία Μέρη:

Με τις διατάξεις του Μέρους Α’ επιδιώκονται α) η εισαγωγή του Συστήματος Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα και η με συντονισμένο τρόπο διαμόρφωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων εφαρμογής του και β) η άμεση ρύθμιση ζητημάτων του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα.

Στόχος του Μέρους Β’ είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, η αποτελεσματική ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, ψηφοφορίας και ανάδειξης των αιρετών προσώπων κατά τη διεξαγωγή των εκλογών των δημοτικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και η εξασφάλιση της φροντίδας των ζώων συντροφιάς και της εφαρμογής επιμέρους διατάξεων του ν. 4830/2021 (Α΄169) μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς.

Στόχος του Μέρους Γ’ είναι η απλούστευση της διαδικασίας καθιέρωσης τοπικών αργιών και δημοσίων εορτών.

spot_img

spot_img