Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Τη δεξιά δανειόταφρο του ποταμού Πηνειού σε περιοχές του Παλαμά καθαρίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας έργο για τον καθαρισμός της δεξιάς δανειόταφρου του ποταμού Πηνειού που διαπερνά περιοχές του Δήμου Παλαμά στα όρια με την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ817. Περιλαμβάνει περιλαμβάνει ήπια επέμβαση στην κοίτη, με εργασίες απομάκρυνσης φερτών, κλαδιών και διαφόρων προσχώσεων καθώς και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσματική διόδευση του αντιπλημμυρικού όγκου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων ροής στο δίκτυο.

 

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Ξεπερνάμε τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, φτάνουμε σε αποτελέσματα, δημιουργούμε θέσεις εργασίας και ολοκληρώνουμε έργα με προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Έργα με απτά αποτελέσματα στη  βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων που θεραπεύουν πληγές και συμβάλλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμυρικά  φαινόμενα» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

spot_img

spot_img