Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Τα προβλήματα των φυσικοθεραπευτών ανέδειξε ο Χρ. Μπουκώρος στον Υπουργό Υγείας

Συνάντηση πραγματοποίησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Ν.Δ. και βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκώρος με τον κ.Πέτρο Λυμπερίδη, πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και εκπροσώπους του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας, όπου συζητήθηκαν εκτενώς τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ο βουλευτής αντιλαμβανόμενος τις εύλογες ανησυχίες τους, κατέθεσε ερώτηση στον Υπουργό Υγείας επισημαίνοντας τα προβλήματα του κλάδου αλλά και μέτρα ανακούφισης.
Πιο αναλυτικά, στην ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας αναφέρονται τα εξής: «Ως γνωστόν στον ΕΟΠΥΥ ισχύουν μέτρα περιορισμού των δαπανών για όλες τις κατηγορίες των παροχών του, με τη θεσμοθέτηση ετησίων επιτρεπόμενων ορίων δαπάνης για την κάθε κατηγορία της δαπάνης και την επιβολή μηχανισμού επιστροφών (rebate και claw back). Το μεν rebate υπολογίζεται πριν την έκδοση του τιμολογίου και είναι κλιμακωτό, το δε claw back υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και είναι οριζόντιο.
Για τους 2.630 φυσικοθεραπευτές που έχουν προσχωρήσει στη συλλογική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ, παρέχουν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, υπάρχει κλειστό ετήσιο επιτρεπόμενο όριο δαπάνης στα 73.995.000 ευρώ. Λόγω των παραπάνω μέτρων το επιπλέον ποσό από την επιτρεπόμενη δαπάνη επιστέφεται από τους 2.630 φυσικοθεραπευτές και αντιστοιχεί στα 23.000.000 ετησίως (10.000.000 ευρώ ετησίως rebate και 13.000.000 ετησίως claw back).
Δοθέντος του γεγονότος της δοσοποίησης των οφειλόμενων ποσών, λόγω των μέτρων επιστροφής, συσσωρεύονται οφειλές από το 2018, 2019 κλπ και επίσης δοθέντος της εφαρμογής μηχανισμού προείσπραξης, του ποσού της μηνιαίας υπέρβασης (claw back) κατά την αποπληρωμή της μηνιαίας δαπάνης, γίνεται αντιληπτό ότι στη τσέπη του συμβεβλημένου καταλήγει λιγότερο από το 50% του εκδιδόμενου τιμολογίου για τις κάθε μήνα παρεχόμενες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας.
Αν υπολογιστεί και η επιπλέον επιβάρυνση λόγω της ενεργειακής κρίσης στους χώρους των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας που απαιτείται για να λάβουν άδειες έναρξης να είναι τουλάχιστον 70 τ.μ , γίνεται αντιληπτό ότι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα επιβίωσης.
Τα τελευταία χρόνια έχουν θεσπιστεί μέτρα συμψηφισμού claw back με δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης (Research and Development, R&D) και Επενδυτικών Σχεδίων για τις φαρμακευτικές εταιρείες, που ο συμψηφισμός γίνεται με ποσοστά επί των δαπανών R&D που διενεργεί κάποια εταιρεία και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών πρώτης παραγωγής και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητά αντίστοιχα μέτρα ανακούφισης για τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών.
Τα τελευταία χρόνια λόγω covid, έχουν θεσπιστεί μέτρα εξαίρεσης των δαπανών από claw back , όταν αφορούν περιστατικά post covid για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητά αντίστοιχα την εφαρμογή για τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας σε περιστατικά post covid.

Κατόπιν τούτων,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεστε να εφαρμόσετε αντίστοιχα μέτρα συμψηφισμού του claw back, με τις δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης και επενδυτικών σχεδίων για τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας, αντίστοιχη με αυτή που ισχύει για τις φαρμακευτικές και πότε;
Προτίθεστε να εφαρμόσετε αντίστοιχα μέτρα εξαίρεσης από την επιβολή claw back και την εφαρμογή τους, για τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας σε περιστατικά post covid και πότε;
Προτίθεστε να εφαρμόσετε μέτρα ταυτοποίησης της παρουσίας του ασφαλισμένου σε κάθε είδους παροχή του ΕΟΠΥΥ (π.χ με την εφαρμογή One Time Password) και πότε;»

spot_img

spot_img