Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, στις 3 το μεσημέρι.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του πολυετούς προγραμματισμού πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού (2024 – 2027). Εισηγητής Ν. Γάτσας.

2. Απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Φεβρουαρίου ύψους 36.629,18 € στον ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

3. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής Α. Καλύβας.

4. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής Α. Καλύβας.

5. Έγκριση των κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευομένων στα προγράμματα κατάρτισης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ελασσόνας «Γαλακτοκομία-Τυροκομία» και «Αγροδιατροφική Κληρονομιά και Επιχειρηματικότητα». Εισηγητής Κ. Πασχόπουλος.

6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ Ν. Λάρισας ΑΕΝΟΛ Α.Ε. για την σύνταξη μελέτης εφαρμογής του έργου «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

7. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ Ν. Λάρισας ΑΕΝΟΛ Α.Ε. για την σύνταξη μελέτης εφαρμογής του έργου «Κατασκευή μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ Ν. Λάρισας ΑΕΝΟΛ Α.Ε. για την σύνταξη μελέτης εφαρμογής του έργου «Μελέτη εφαρμογής αποκατάστασης φράγματος Σαρανταπόρου». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

9. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση πλακόστρωτων στο Δήμο Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

10. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις Κοινότητες Αζώρου, Ασπροχώματος και στον Οικισμό Καλυβίων του Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

13. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Πνευματικό Κέντρο Τσαριτσάνης». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

14. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργου και κλήρωση των Δ.Σ. που θα συμμετέχουν σε αυτή. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

15. Ορισμός υπολόγου της χρηματοδότησης της πράξης «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ελασσόνας». Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

16. Έγκριση της έκθεσης της γνωμοδοτικής επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού. Εισηγητής Κ. Πασχόπουλος.

17. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε «Ξενοδοχείο με χώρο εκδηλώσεων» φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Αλεξίου στην Ελασσόνα. Εισηγητής Κ. Έξαρχος.

18. Εξέταση αιτήματος του κ. Μάρκου Αληπρασίτη για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «Πλάτανος» της Κοινότητας Μεσοχωρίου με σκοπό τη νομιμοποίηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής Κ. Έξαρχος.

19. Εξέταση αιτήματος της κ. Σοφίας Βραγκαλή για μίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Παλιούρια» του Οικισμού Σκοπιάς με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής Κ. Έξαρχος.

spot_img

spot_img