Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.
2. Λειτουργία, Αρμοδιότητες, κατανομή προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Δήμου Λαρισαίων και Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαρισαίων.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3. Ολοκλήρωση Εσωτερικού Δακτυλίου Λάρισας ΤΜΗΜΑ Β – Μελέτες Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων των οδών  ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Καρδίτσης – Κουτσινά) με την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου –Φαρσάλων & Ηρ. Πολυτεχνείου – Βόλου, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (Ηρ. Πολυτεχνείου-Ιουστινιανού), ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Ηρ. Πολυτεχνείου – Προφ. Ηλία/ Νικ. Φωκά), ΚΟΜΝΗΝΩΝ (Ηρ. Πολυτεχνείου – Ιουστινιανού),ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ (Ηρ. Πολυτεχνείου – Όθρυος), ΑΓΡΑΦΩΝ (Ηρ. Πολυτεχνείου – Μπασδέκη), ΜΠΑΣΔΕΚΗ (Όθρυος – Βόλου), ΠΙΝΔΟΥ (Ηρ. Πολυτεχνείου – Σαπφούς), ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Πηλίου – Βόλου), 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Ηρ. Πολυτεχνείου – Αιόλου), ΒΟΛΟΥ (Ηρ. Πολυτεχνείου – Σαπφούς), ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Βόλου-Αρκαδίου), ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΥ (Ηρ. Πολυτεχνείου – Ξενοπούλου), ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Ηρ. Πολυτεχνείου – Ξενοπούλου) και ΚΟΥΤΣΙΝΑ (Ηρ. Πολυτεχνείου – Ξενοπούλου), σύμφωνα με τη με αριθμ. 8/2023 Α.Ε.Π.Ζ.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4. Ορισμός Συμβούλου για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκκαθάρισης παλαιών αρχείων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοίκησης και Προσωπικού.

5. Συμπλήρωση της με αριθμ. 20/2023 ΑΔΣ με θέμα: Συγκρότηση επιτροπών Ν. 4412/2016 για το έτος 2023.

6. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Λαρισαίων, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

7. Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας θανόντα οικονομικά αδύναμου δημότη μας.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8. Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2022, σύμφωνα με τη με αριθμ. 81/2023 Α.Ο.Ε.

9. Διαγραφή ποσού από τους υπ’ αριθμ. 4769, 4813, 4827/2023 Χρηματικούς Καταλόγους (ΧΟΝΔΡΟΥΛΗΣ – ΝΤΑΟΥΤΑΣ).

10. Διαγραφή ποσών από τους ους υπ΄ αριθμ. 5742 & 5743/2022 χρηματικούς χρηματικούς χρηματικούς χρηματικούς χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν ούν αναδρομικά ΤΑΠ και αναδρομικά ΤΑΠ και αναδρομικά ΤΑΠ και αναδρομικά ΤΑΠ και αναδρομικά ΤΑΠ και αναδρομικά ΤΑΠ και αναδρομικά ΤΑΠ και αναδρομικά ΤΑΠ και αναδρομικά ΤΑΠ και αναδρομικά ΤΑΠ και αναδρομικά ΤΑΠ και αναδρομικά ΤΑΠ και αναδρομικά ΤΑΠ και Πρόστιμα Πρόστιμα οικοπέδου οικοπέδου οικοπέδου (ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ).

11. Διαγραφή ποσού από τους υπ’ αριθμ. 4827, 4813, 4769/2023 Χρηματικούς Καταλόγους (ΧΑΛΚΙΑΣ – ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ).

12. Εν μέρει διαγραφή ποσών από τους υπ’ αριθμ. 4804 & 4805/2019 χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν τέλος και πρόστιμο επί των ακαθαρίστων εσόδων για το έτος 2014 καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

13. Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης προμήθειας εμβολίων του Δήμου Λαρισαίων.

14. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 6/2023 Α.Ε.Π.Ζ.

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

15. Κύρωση τμήματος κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό Τερψιθέας της Δ.Ε. Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/11(ΦΕΚ60Α/2011)-Έναρξη διαδικασίας, σύμφωνα με τη με αριθμ. 11/2023 Α.Ε.Π.Ζ.

16. Ένσταση κατά της αρ.272/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων, με την οποία αποφάσισε σχετικά με την: «Τροποποίηση σχεδίου πόλης Λάρισας σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του Ν.4759/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν.4787/21, μετά από αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης, με αποχαρακτηρισμό τμήματος της οδού Καλογιάννη μεταξύ των Ο.Τ. 920, 920Α και του ορίου του σχεδίου πόλης, τη δημιουργία νέου Ο.Τ. 920Γ και τη δημιουργία πεζόδρομου μεταξύ των Ο.Τ. 920Α και 920Γ, στην ιδιοκτησία Χατζηκαμαγιάννη Θωμά, με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2508/1997 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής, στη συνοικία “Ιπποκράτης” της πόλης Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τις με αρ. 93/2021, 40/2022 Α.Ε.Π.Ζ., 10/2023 Α.Ε.Π.Ζ. και 777/2022 Α.Ο.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17. Αλλαγή ιδιοκτήτη υπόχρεου για την καταβολή οφειλής από κράσπεδα που κατασκευάσθηκαν από το Δήμο (χρεωμένα σε ΜΠΙΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ).

18. Σύσταση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το δημοτικό έργο: «Ολοκλήρωση Εσωτερικού Δακτυλίου Λάρισας».

19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λαρισαίων».

20. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Επισκευή 18ου Δημοτικού Λάρισας λόγω σεισμού».

21. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές σχολικών κτιρίων Δημοτικών & Νηπιαγωγείων Λάρισας λόγω σεισμού».

22. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου -23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου».

23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Επισκευές –Συντηρήσεις Σχολείων (Α΄ Φάση 2019)».

24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων».

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

25. Η με αριθ. 2/2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΩΛ περί «A’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΔΩΛ οικονομικού έτους 2023».

26. Καθορισμός αντιτίμου διαδρομών και εισόδου στο Δημοτικό κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας σύμφωνα με τη με αριθμ. 71/2022 Α.Ο.Ε.

27. Η με αρ. 4/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. με θέμα: «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. οικονομικού έτους 2023».

28. Η με αρ. 5/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. οικονομικού έτους 2023».

29. Η με αρ. 6/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. με θέμα: «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. οικονομικού έτους 2023».

30. Η με αρ. 7/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. με θέμα: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. για το έτος 2023».

spot_img
spot_img