Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Συνεδριάζει την Πέμπτη 02/02 το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου

Με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, δια ζώσης (στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου) και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, για όσους το επιθυμούν) την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου στις 6:30 το απόγευμα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Μεταβολές σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος
2023-2024.
2. Επιχορήγηση ∆εληχείου Ιδρύµατος «Αντωνίου και Ευαγγελίας ∆εληχά», οικονοµικού έτους 2023.
3. Έγκριση Τροποίησης Νοµικής ∆έσµευσης (επιµήκυνση) για το υποέργο «Ενίσχυση
Ενεργειακής Απόδοσης Γενικού Λυκείου Τυρνάβου» Α/Α 1 της Πράξης 5055403.
4. Έγκριση Τροποίησης Νοµικής ∆έσµευσης (επιµήκυνση) για το υποέργο «Ενίσχυση
Ενεργειακής Απόδοσης 2ου Γυµνασίου Τυρνάβου» Α/Α 1 της Πράξης 5055402.
5. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
6. Έγκριση της αριθ. 1/2023 απόφασης ∆.Σ. της Κ.Ε.∆Η.Τ. αναφορικά µε την κατάρτιση – ψήφιση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης έτους 2023.
7. Έγκριση της αριθ. 2/2023 απόφασης ∆.Σ. της Κ.Ε.∆Η.Τ. αναφορικά µε την κατάρτιση – ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2023.
8. Έγκριση της αριθ. 3/2023 απόφασης ∆.Σ. της Κ.Ε.∆Η.Τ. αναφορικά µε την ψήφιση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) έτους 2023.
9. Κατανοµή επιχορήγησης ΚΑΠ έτους 2022 (10η -12η µηνιαία κατανοµή έτους 2022)
για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (αριθ. πρωτ. 85895/15-12-2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).
10. Έγκριση εκµίσθωσης δηµοτικού καταστήματος στον Αµπελώνα επί της οδού Απ. Μπλότση.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας.

spot_img

spot_img