Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Συνεδριάζει την Πέμπτη 02/02 το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου στις 2:30 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

2. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

3. Έγκριση τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

4. Ορισμός των Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

5. Έγκριση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών της ΚΕΔΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο μετά τον επαναπροσδιορισμό τους από τη Δ.Ο.Υ Λάρισας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

6. Γνωμοδότηση επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Ανάκληση της υπ’ αριθμό 6/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις διάρκειας δύο μηνών. Εισηγητής Χ. Παπαδημητρίου.

8. Καθορισμός ειδικοτήτων μετά την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών. Εισηγητής Χ. Παπαδημητρίου.

9. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης της πράξης «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

10. Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργου και κλήρωση των Δ.Σ. που θα συμμετέχουν σε αυτή. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

11. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις Κοινότητες Αζώρου, Ασπροχώματος και στον Οικισμό Καλυβίων του Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

12. Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση σχολικών μονάδων πόλης Ελασσόνας 2020». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

13. Γνωμοδότηση επί Μ.Π.Ε. σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Σουφλάρι» της Κοινότητας Λόφου. Εισηγητής Χ. Παπαδημητρίου.

14. Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες για την ακύρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης φωτοβολταϊκού σταθμού στη θέση «Αετοράχη» της Δ.Ε. Ελασσόνας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

spot_img

spot_img