Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας

Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου και ώρα 12:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας.

Τα θέματα που συμπεριελήφθησαν, προς συζήτηση, στην ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

Θέμα: 1ο: Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για την έγκριση συνομολόγησης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του έργου « Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας »
Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας

Θέμα: 2ο: Έγκριση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων μέσω συμμετοχής στο πρόγραμμα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών, με δυνατότητα παράτασης
Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας

Θέμα: 3ο: Τροποποίηση Της Απόφασης 91/2018 περί Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα: 4ο: Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα: 5ο: Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα: 6ο: Περί προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2023 στο Δήμο Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα: 7ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Πατσιαούρα Γεωργίου του Κωνσταντίνου για χορήγηση βεβαίωσης στον οικισμό Σπηλιά Τ.Κ. Ανθηρού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα: 8ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Χρυσαφόπουλου Κων/νου για χορήγηση βεβαίωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα: 9ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή πίστωσης 6.885,00 € και απόδοση στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2023 ( A΄ Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος

Θέμα: 10ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγχώνευση Ληξιαρχείων Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας με το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας
Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας

Θέμα: 11ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου: «Βελτίωση δίκτυών ύδρευσης οικισμών Τοπικής Κοινότητας Αργυρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα: 12ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ««Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο ΤΚ Πετρίλου στη θέση ρέμα “Λεύκας”»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα: 13ο: Περί έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ιστορικό – εκκλησιαστικό & Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού», Ετησίου προγράμματος δράσης 2023, και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2023.
Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας

Θέμα: 14ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δικαιούχων αποζημίωσης μελών για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

spot_img
spot_img