Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Βόλου

Με 21 θέματα ημερήσιας διάταξης, συνεδριάζει σήμερα στις 6 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Βόλου.

Στη συνεδρίαση, θα ληφθούν αποφάσεις, για τον ορισμό μελών Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου” και τον διακριτικό τίτλο “Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.” και εκλογή Προέδρου, για τον ορισμό μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου”, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ., για τον ορισμό μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου”, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ., για τον ορισμό Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των δύο (2) φορέων των παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν στην Επιτροπή για τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Μουσείο Αλέξανδρου Κ.Δάμτσα”, για τη σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Βόλου και ορισμός του Προέδρου και των μελών της,  για τον ορισμό Καλλιτεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δήμου Βόλου και Προέδρου της, για την εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Βόλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.”, για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Βόλου, για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στην επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2024, καθώς και για την ανανέωση θητείας μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 9 Ν.2881/2001.

Επίσης, θα καθοριστούν οι υπάλληλοι που θα εκπροσωπούν το Δήμο Βόλου για τη διενέργεια συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα, θα συγκροτηθούν επιτροπές διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου βάσει του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77Α) κι επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Βόλου, έτους 2024.

Επίσης, θα αποφασιστεί η καταγγελία μίσθωσης του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων-Δημητριάδος στον Βόλο και θα καθοριστεί ανώτατο επιτρεπτό όριο κλήσεων από όργανα του Δήμου μας, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Επίσης, θα συσταθεί Επιτροπή Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και θα συγκροτηθεί συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και ορισμό Προέδρου και μελών Συμβουλίου, ενώ θα συσταθούν Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και θα συγκοτηθούν η Επιτροπή Βιώσιμης Κινητικότητας και η Επιτροπή Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών.

 

spot_img
spot_img