Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Σε διαβούλευση το Σχέδιο για την προσαρμογή της Θεσσαλίας στην κλιματική αλλαγή

Σε διαβούλευση τέθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο το περιφερειακό σχέδιο  για την προσαρμογή της Θεσσαλίας στην κλιματική αλλαγή  (ΠσΠΚΑ) στο οποίο  περιλαμβάνονται δράσεις και μέτρα  ύψους  139.940.000 ευρώ.

Κατά την εισήγηση του θέματος ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Φώτης Λαμπρινίδης επεσήμανε ότι η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 11 Μαρτίου και το σχέδιο θα επανέλθει για έγκριση εκ  νέου στο περιφερειακό συμβούλιο.

Όπως τόνισε πρόκειται  για  ένα επιπλέον ¨εργαλείο¨ ενίσχυσης και ελέγχου της Περιβαλλοντικής πολιτικής και των προδιαγραφών άσκησής της, απέναντι στην προσαρμογή στις συνθήκες κλιματικής κρίσης.

Γενικός στόχος του Σχεδίου Προσαρμογής της Περιφέρειας  είναι η ενίσχυση της Ανθεκτικότητας της Θεσσαλίας στις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή , ο οποίος αναλύεται σε 6 επί μέρους βασικούς στόχους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου για την Θεσσαλία είναι 139.940.000Ε, με το 90% προσανατολισμένο στους τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι είναι οι Υδατικοί πόροι, το Δομημένο Περιβάλλον, η Δασοπονία, η Βιοποικιλότητα, τα Οικοσυστήματα και οι Προστατευόμενες περιοχές και η Γεωργία-Κτηνοτροφία

Αναλυτικά η  κατανομή ανά τομέα προτεραιότητας:

Οριζόντιες δράσεις/Μέτρα: € 4.700.000 (3,36%)

Πολιτική προστασία: € 1.070.000 (0,77%)

Γεωργία και κτηνοτροφία: € 10.610.000 (7,59%)

Δασοπονία: € 27.750.000 (19,82%)

Βιοποικιλότητα – οικοσυστήματα – προστατευόμενες περιοχές: € 6.600.000 (7,72%)

Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες: €2.800.000 (2,04%)

Υδατικοί πόροι: € 45.650.000 (32,61%)

Ακτές και παράκτιες ζώνες: € 3.150.000 (2,25%)

Τουρισμός: € 550.000 (0,40%)

Ενέργεια: € 610.000 (0,44%)

Μεταφορές: € 800.000 (0,57%)

Δημόσια υγεία: € 4.440.000 (3,17%)

Δομημένο περιβάλλον: € 30.230.000 (21,87%)

Εξορυκτική δραστηριότητα: € 60.000 (0,04%)

Μεταποίηση και τριτογενής τομέας: € 100.000 (0,07%)

Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς: € 500.000 (0,36%)

Ασφαλιστικός τομέας: € 260.000 (0,19%)

Στην Μελέτη παρουσιάζεται αναλυτικά η εκτίμηση Τρωτότητας των διαφόρων κλάδων αναφοράς με βάση τις εκτιμώμενες κλιματικές μεταβολές στην Θεσσαλία και η πιθανή εξέλιξη αυτών των  παραμέτρων σε περίπτωση μη εφαρμογής του Σχεδίου, ενώ αναλύονται οι 5 άξονες προτεραιότητας (πυλώνες) της Περιφερειακής Στρατηγικής της Θεσσαλίας για την Κλιματική Αλλαγή.

Οι βασικοί πυλώνες του ΠεΣΠΑ Είναι:

Η  Συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή.

Η  Σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου μέσα από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης.

Η Προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της ελληνικής και περιφερειακής οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.

Η  Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης  των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής. Η  Ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της κοινωνίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Παρέμβαση από το σύλλογο εργαζομένων της περιφέρειας 

Παρέμβαση στη συνεδρίαση του περιφερειακού Συμβουλίου , ζητώντας τη στήριξη του σώματος πραγματοποίησαν στο μεταξύ οι εργαζόμενοι της περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίοι αντιδρούν  στο Σχέδιο Νόμου  που προωθεί η κυβέρνηση σχετικά με την δημιουργία Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (ΟΔΥΘ. ΑΕ) και  στο οποίο προβλέπεται επίσης η αυτοδίκαιη μεταφορά των υπαλλήλων της Δ/νσης Υδροοικονομίας  και Εποπτείας ΟΕΒ της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον   νέο οργανισμό.

Εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση των εργαζομένων ο πρόεδρος του ΣΕΠΕΦ , Πέτρος Σκάμπουρας  αναφέρθηκε  στα προβλήματα που θα υπάρξουν από τη δημιουργία μίας ανώνυμης εταιρίες για τη διαχείριση του νερού  εκφράζοντας  φόβους ότι αυτό θα σημάνει την ιδιωτικοποίηση του νερού το οποίο αποτελεί δημόσιο αγαθό, ενώ παράλληλα υπάρχει ορατός

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας  τόνισε από την πλευρά του ότι το γεγονός  πως φεύγουν υπάλληλοι της περιφέρειας προς το νέο οργανισμό αυτό αναπόφευκτα θα δημιουργήσει ζητήματα και επανέλαβε εκ νέου την θέση ότι στο νέο οργανισμό θα έπρεπε να συμμετέχει και ο Περιφερειάρχης, ενώ εξέφρασε την αντίθεση του στην προοπτική ένα δημόσιο αγαθό, όπως το νερό, να βρίσκεται στη διαχείριση μιας ιδιωτικής εταιρείας.

Ο επικεφαλής της Συμμαχίας «Υπέρ των Πολιτών» Κωστας  Αγοραστός  επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι δεν πρέπει να θιγούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ ο περιφερειακός Σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Νικόλαος Τέγος  τόνισε ότι με το νέο φορέα ιδιωτικοποιείται το νερό και εξέφρασε την άποψη ότι οι εργαζόμενοι θα «χτυπηθούν» όπως είπε αλύπητα.

Το περιφερειακό συμβούλιο αποφάσισε  τελικά τη σύσταση  επιτροπής η οποία θα εξετάσει το ψήφισμα των εργαζομένων.

spot_img
spot_img