Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024

Προσωρινός μειοδότης για την αυτοματοποίηση του δικτύου ύδρευσης Δήμου Παλαμά

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης για έργο που αφορά τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Παλαμά.

Ειδικότερα πρόκειται για το έργο που φέρει τον διακριτικό τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου διαρροών(τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός), παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου υδραυλικών και λειτουργικών παραμέτρων κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης του Δήμου Παλαμά». Με προϋπολογισμό 1.123.000 ευρώ και επιπλέον ΦΠΑ 269.520 ευρώ.

Η επιτροπή του διαγωνισμού αξιολόγησε τις δύο προσφορές και ήλεγξε τα σχετικά δικαιολογητικά πριν καταθέσει την πρόταση, για ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα «OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.». Ο οποίος αναλαμβάνει το έργο έναντι 1.077.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Η τιμή που δόθηκε από τον δεύτερο οικονομικό φορέα που πήρε μέρος στη διαδικασία ήταν 1.100.077 ευρώ.

spot_img
spot_img