Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024

Προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ελασσόνας

Ο Δήμος Ελασσόνας προκηρύσσει την πρόσληψη 2 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής Περιόδου 2022-2023».

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) που θα διαρκέσουν μέχρι την 31η Αυγούστου 2023.

Η ειδικότητα που ζητείται από την προκήρυξη είναι η εξής: 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (Β΄ Παιδικός Σταθμός Ελασσόνας) – 1 θέση 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (Παιδικός Σταθμός Κρανέας) – 1 θέση 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Ελασσόνας , 6ης Οκτωβρίου 57 , Τ.Κ.: 40200 στα γραφεία του Οργανισμού, Τηλ.επικοινωνίας:2493350227 , Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καραγεώργου Βασιλεία .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 01/02/2023 έως και Παρασκευή 10/02/2023.

Συνημμένα αρχεία

Περίληψη ανακοίνωσης 

Ανακοίνωση 

Έντυπο Αίτησης

spot_img
spot_img