Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Προσλήψεις 190 ατόμων σε ΟΤΑ

Νέες προσλήψεις θα γίνουν σε ΟΤΑ και φορείς το επόμενο διάστημα. Ζητούνται υποψήφιοι των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ). Συγκεκριμένα, πρόκειται για εποχικούς υπαλλήλους, διαφόρων ειδικοτήτων.

Δείτε τη λίστα:

Κοινωνικό λειτουργό προσλαμβάνει ο Δήμος Καρπάθου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου», με Κωδικό ΟΠΣ 6001938, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027» στο Δήμο Καρπάθου, που εδρεύει στην Κάρπαθο, της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου- Ηρωϊκής Νήσου Κάσου.

Προσλήψεις στο Δήμο Δελφών

Ο Δήμος Δελφών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024.

Προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Κομοτηνής

O Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Δ/νσης «Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» και συγκεκριμένα για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικων Σταθμών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στα γραφεία της υπηρεσίας μας. Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Πλ. Βιζυηνού 1, 69100 Κομοτηνή τηλ: 25313 52443-470 Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο Δημήτριος Καρακώτσιος (προϊστάμενος του Τμήματος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Κιλκίς (προκήρυξη)

Την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, γνωστοποιεί ο Δήμο Κιλκίς.

Προσλήψεις 25 ατόμων στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 25 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (e.mentaki@syros-ermoupolis.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, Πλατεία Μιαούλη, Eρμούπολη Σύρος Τ.Κ. 84100, απευθύνοντας την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, υπόψη κας Ε.Μεντάκη (τηλ. Επικοινωνίας: 22813-61051/50/56).

Προσλήψεις συμβασιούχων στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 84 ατόμων στο Δήμο Λαρισαίων

ΑΣΕΠ: Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιλίου

Προσλήψεις 16 ατόμων στη ΔΕΥΑ Φαιστού

Χειριστή μηχανημάτων έργου προσλαμβάνει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων

Προσλήψεις 7 ατόμων στη ΔΕΥΑ Θέρμης

Προσλήψεις 12 συμβασιούχων στο Δήμο Αλμωπίας

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις συμβασιούχων στο Δ. Αγίας Βαρβάρας

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Νέστου

Προσλήψεις 13 ατόμων στο Δήμο Βέροιας

spot_img
spot_img