Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού στον Δήμο Σκοπέλου

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σκοπέλου ήρθε προς έγκριση ο πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για τα έτη 2024-2027. Για το 2024 ο προγραμματισμός περιλαμβάνει την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, δύο οδηγών αυτοκινήτων και ενός ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού Η/Υ.

Για το 2025 ο προγραμματισμός περιλαμβάνει την πρόσληψη ενός γεωπόνου, ενός κοινωνικού λειτουργού και ενός υπαλλήλου για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών. Τέλος για το 2026 περιλαμβάνεται ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας.
Αναφορικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το 2023, με την κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και αντικαταβολών, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη ενός ατόμου με σχέση εργασίας διάρκειας οχτώ μηνών ειδικότητας ΥΕ Νεκροθαφτών.
Σχετικά με τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για το 2023 για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποφασίστηκε η πρόσληψη 13 ατόμων για οχτώ μήνες. Πρόκειται για πέντε οδηγούς με άδεια οδήγησης Γ ΄κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, ενός χειριστή μηχανημάτων έργου, έξι εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων και ενός εργάτη καθαριότητας με ημίονο.

spot_img

spot_img