Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Δημοπρατείται έργο για την οδική ασφάλεια ύψους 1,8 εκατ. ευρώ στην Π.Ε. Λάρισας

Έργο για την ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας δημοπρατεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Θεσσαλίας.

«Σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες μας διασφαλίζουμε την δυνατότητα άμεσης επέμβασης παντού και όποτε παρουσιαστεί ανάγκη στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας. Υλοποιούμε έργα ουσίας, που λύνουν καθημερινά, μικρά προβλήματα που όμως ανάγονται σε μεγάλα και κυρίαρχα στη ζωή των ανθρώπων» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Οι εργασίες

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, απομάκρυνση φερτών που εμποδίζουν την απορροή, απομάκρυνση βλάστησης.
Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται έντονες ρηγματώσεις – καθιζήσεις.
Εργασίες αποκατάστασης – βελτίωσης – συμπλήρωσης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και στηθαίων ασφαλείας με βάση τα χαρακτηριστικά των οδών.

spot_img

spot_img