Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024

Παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου για τα ναυάγια της Αλοννήσου

Την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, στην Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την εκτέλεση του έργου: «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό», Ν. Μαγνησίας», υπέγραψε η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών.
Με την απόφαση παραχωρείται συνολική έκταση θαλασσίου χώρου και πυθμένα εμβαδού 33.316 τ.μ. για τα ναυάγια Άκρα Γλάρος (12.304 τ.μ.), Κικύνθου (8.208 τ.μ.), Τηλέγραφος (4.888 τ.μ.) και Περιστέρας (7.916 τ.μ.).
Η παραχώρηση γίνεται με σκοπό οι ανωτέρω χώροι να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου: «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) 6 στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό», Ν. Μαγνησίας, όπως αυτό περιγράφεται στην, από Μάρτιο 2022, Τεχνική Έκθεση, με θέμα: «Μελέτη εφαρμογής για την εγκατάσταση ναυδέτων και φωτοσημαντήρων σε 4 ΕΕΑΧ στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό».
Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θαλασσίου χώρου και πυθμένα, για την κατασκευή του έργου, γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τους αρμόδιους φορείς με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά τους.

spot_img
spot_img