Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας εξαίρεση γεωργικών εκτάσεων απ’ τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ

Η εξαίρεση γεωργικών εκτάσεων του Δήμου Φαρκαδόνας απ’ τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας

Συγκεκριμένα, το Σώμα αφού ζήτησε το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μετά από πρόταση του δημοτικού Συμβούλου Γιάννη Μέμηλα, αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος που θα κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους τοπικούς βουλευτές.

Το ψήφισμα

Με βάσει τον κανονισμό της νέας ΚΑΠ όσοι παραγωγοί καλλιεργούν πάνω από 100 στρέμματα θα πρέπει να επιλέξουν μια 3ετία μέχρι το 2027, όπου θα πρέπει να εφαρμόσουν την αμειψισπορά.

Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται οι εκμεταλλεύσεις των οποίων η αρόσιμη γη καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το νερό για μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας.

Επειδή στην περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας οι παραποτάμιες αρόσιμες εκτάσεις πολλές φορές κάθε έτος είναι πλημμυρισμένες από τα νερά του Πηνειού.

Ζητάμε να εξαιρεθούν και οι παραποτάμιες αρόσιμες εκτάσεις του Δήμου Φαρκαδόνας που πλημμυρίζουν πολλές φορές κάθε έτος από την υποχρέωσή της αμειψισποράς.

spot_img

spot_img