Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντοςγια την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Βόλο

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:
Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 9 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 43μg/m3, στις 10 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 49 μg/m3,στις 11 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 46 μg/m3 και στις 12 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 62 μg/m3.
Τα pm 2,5 κατέγραψανστις 9 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 42 μg/m3, στις 10 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 46 μg/m3, στις 11 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 39 μg/m3 και στις 12 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 54 μg/m3.
Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα pm 2,5 είναι 25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).
Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οιενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr

spot_img
spot_img