Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

«Ο εσωτερικός έλεγχος ως ένα εργαλείο σύγχρονης διοίκησης των ΟΤΑ»

Με τη συμμετοχή δεκάδων στελεχών Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα 10-2-2023 η ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας σε συνεργασία με την εταιρεία «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» με θέμα «Ο εσωτερικός έλεγχος ως ένα εργαλείο σύγχρονης διοίκησης των ΟΤΑ» στην αίθουσα της ΔΕΥΑΛ Λάρισας.

Η ημερίδα ξεκίνησε με το χαιρετισμό του Προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δημάρχου Κιλελέρ κ. Αθανασίου Νασιακόπουλου και συνεχίστηκε με εισηγήσεις από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαρισαίων κ. Γεώργιο Σούλτη και από διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης για τις βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, εμπειρίες και καλές πρακτικές από ΟΤΑ Α’ Βαθμού, οι απαιτήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως αυτές πηγάζουν από το θεσμικό πλαίσιο, καθώς και σύγχρονα μοντέλα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο Προέδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Κιλελέρ κ. Αθανάσιος Νασιακόπουλος έκανε την εξής τοποθέτηση:

«Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός στον δημόσιο τομέα της κάθε χώρας γιατί αποτελεί πλέον μια δραστηριότητα που συμβάλει καθοριστικά στην λειτουργία του κάθε οργανισμού. Παρουσιάζει δε εξαιρετικό ενδιαφέρον και τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών διεθνών ερευνών. Κι αυτό γιατί αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σωστής διακυβέρνησης των οργανισμών. ένα αναγκαίο εργαλείο στα χέρια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) εν προκειμένω, ώστε να περιορίσουν τα φαινόμενα διαφθοράς και να βελτιώσουν στο έπακρο το έργο της τοπικής τους ανάπτυξης. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη και αμερόληπτη υπηρεσία απαραίτητη ώστε οι οργανισμοί  να επιτυγχάνουν τους αντικειμενικούς τους στόχους και να εκτελούν τις λειτουργίες τους με ηθικό και υπεύθυνο τρόπο.

Στο πλαίσιο της προόδου της παγκόσμιας οικονομίας, της συνεχούς ανάπτυξης της τεχνολογίας αλλά και γενικότερα της παγκοσμιοποίησης που συντελείται τα τελευταία χρόνια, οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να εφαρμόζουν το σύστημα και διαδικασίες του Εσωτερικού Ελέγχου.

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου σε Δήμους είναι το συνολικό σύστημα διαχειριστικών και άλλων ελέγχων, που οφείλει εφαρμόσει η Δημοτική Αρχή για την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων της με αποδοτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους του Δήμου παρέχοντας  επίκαιρες και αξιόπιστες δημοσιονομικές και διαχειριστικές πληροφορίες.

Όμως μέχρι τώρα στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων δεν έχει προβλεφθεί και δε λειτουργεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ούτε διεύθυνση ή τμήμα ή γραφείο με σχετικό αντικείμενο ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει αυτήν την υπηρεσία. Οι Δήμοι δεν διαθέτουν προσωπικό επαρκές ούτε με ανάλογη εξειδίκευση & εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να οργανώσουν να αξιολογήσουν και να ενισχύσουν ένα σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου η Δημοτική Αρχή να διαχειριστεί τους λειτουργικούς κινδύνους με άριστο τρόπο που είναι και το κύριο μέλημα της.

Σε πρώτη φάση οι ΟΤΑ θα χρειαστεί να προσλάβουν εξωτερικούς συνεργάτες ως ελεγκτές οι οποίοι θα συνεργαστούν  με τις υπηρεσίες του Δήμου έως η κυβέρνηση ικανοποιήσει το αίτημά τους για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού που θα στελεχώσει και θα διεκπεραιώσει τον εσωτερικό έλεγχο.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΠΕΔ Θεσσαλίας προέβη στη σύναψη συμφωνίας με την εταιρεία «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» με σκοπό την αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών ανάπτυξης ενός συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στο σύνολο των Δήμων της».

 

spot_img

spot_img