Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Να αναζητηθούν λύσεις στα προβλήματα των παραγωγών ξηρών καρπών του Δήμου Τεμπών, χωρίς χρονοτριβές

Το τελευταίο διάστημα έχουν προκύψει σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κυρίως οι αμυγδαλοπαραγωγοί της περιοχής της Δ.Ε. Νέσσωνος –Συκουρίου, αλλά και της Ελασσόνας, συναφή δε προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι παραγωγοί καρυδιών, για τους οποίους θα επανέλθουμε σε άλλη στιγμή.
Το πρόβλημα των αμυγδαλοπαραγωγών της Δ.Ε. Νέσσωνος είναι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο και δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα στους αγρότες της ευρύτερης περιοχής του Συκουρίου, αν ληφθούν υπόψη και οι τεράστιες ζημιές που υπέστησαν από τους παγετούς τα προηγούμενα τρία έτη.
Οι αμυγδαλοπαραγωγοί πρέπει να ενισχυθούν με διάφορους τρόπους από την πολιτεία, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις στοιχειώδεις βιοποριστικές τους ανάγκες και να μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγική διαδικασία.
Πιο συγκεκριμένα να τους καταβληθούν άμεσα ανάλογα ποσά, όπως δόθηκαν ήδη και για άλλα γεωργικά προϊόντα της ευρύτερης περιοχής.
Πρέπει επίσης να αναζητηθούν πόροι από τα διάφορα καθεστώτα ενίσχυσης που υφίστανται και να διατεθούν συμπληρωματικά στους παραγωγούς της περιοχής και να προβλεφθούν αναλογικά μέτρα για την κάλυψη μέρους των εξόδων παραγωγής.
Το πρόβλημα όμως δεν πρόκειται να επιλυθεί, εάν δεν ασκηθούν συγκεκριμένες συνεργατικές πολιτικές και δεν διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για τη διάθεση του παραγόμενου προϊόντος.
Πρέπει λοιπόν να αναζητούν λύσεις στη μείωση του κόστους παραγωγής, με τη συμπίεση των τιμών στα εφόδια, στα καύσιμα και την ενέργεια και να υπάρξει μία διαφορετική οργάνωση, η οποία θα προτάσσει τη μεταποίηση των προϊόντων και την ανάδειξή τους, αξιοποιώντας ποιοτικά τοπικά χαρακτηριστικά, με χρήση διαδικασιών πιστοποίησης και ιδιοτυποποίησης, ενισχύοντας παράλληλα την κυκλική οικονομία (κλαδέματα, κελύφη, φλοιός, βιομάζα κ.α) η οποία αντιπροσωπεύει, επίσης, ένα σημαντικό συμπληρωματικό κομμάτι προς αξιοποίηση.
Από την πλευρά του Δήμου Τεμπών και της δημοτικής αρχής, αντί του ανέξοδου παραγοντισμού, θα πρέπει να αναληφθούν τάχιστα πρωτοβουλίες για τη σύσταση μιας υπηρεσίας στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, η οποία θα υποστηρίζει σε όλα τα επίπεδα τους παραγωγούς και όλη τη σχετική οικονομική αλυσίδα και να καταθέσει ολοκληρωμένα σχέδια δράσης προς την Περιφέρεια και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, ώστε να δοθούν λύσεις σε συνεργασία και με την υφιστάμενο ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, ο οποίος θα ασκήσει το δικό του ρόλο συμβάλλοντας στην εφαρμογή λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα στον πρωτογενή τομέα οι αγρότες του δήμου Τεμπών.
Πρέπει να αναζητηθούν και νέα δίκτυα διάθεσης των προϊόντων που έχουν αποθηκεμένα οι αμυγδαλοπαραγωγοί του Δήμου Τεμπών και πρέπει να γίνει τώρα, χωρίς καμία χρονοτριβή.
Ο συνδυασμός «Άλμα Προόδου» για το Δήμο Τεμπών, με επικεφαλής τον Νίκο Πουτσιάκα, ασχολείται ήδη με τις δυνατότητες που υπάρχουν για όλα τα παραπάνω και έχει κινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή αυτών.

spot_img

spot_img