Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Ματαιώνεται λόγω…Daniel ο διαγωνισμός για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος άρδευσης του Δήμου Καρδίτσας

Tην ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών συστήματος άρδευσης με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης – τηλεμέτρησης και εξορθολογισμού άρδευσης, στο Δήμο Καρδίτσας» συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,2 εκ. ευρώ αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή στη σημερινή της (1/3) συνεδρίαση.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον εισηγητή του θέματος Αντιδήμαρχο κ. Παν. Σβερώνη η  επικαιροποιημένη μελέτη που περιελάμβανε όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του συστήματος άρδευσης μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης – τηλεμέτρησης και εξορθολογισμού της άρδευσης υπογράφτηκε στις 26 Ιουνίου το περασμένο καλοκαίρι.

Το καταστροφικό φαινόμενο Daniel όμως που έπληξε την περιοχή μας, προκάλεσε σημαντικότατες ζημιές στο υφιστάμενο αρδευτικό σύστημα με αποτέλεσμα οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις -με τις συνθήκες που επικρατούσαν προ της θεομηνίας Daniel να καθίστανται πρακτικά ανεφάρμοστες, καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων απαιτείται πλέον συνολική αποκατάσταση των ζημιών και όχι απλώς μια αναβάθμιση του συστήματος. «Επομένως, οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν εξασφαλίζει τη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος, η οποία χρήζει ευρύτερης παρέμβασης. Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαι την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 106 παρ. 2β του Ν. 4412/2016 τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο “Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών συστήματος άρδευσης με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης – Τηλεμέτρησης και εξορθολογισμού άρδευσης, στο Δήμο Καρδίτσας”» επεσήμανε ο κ. Σβερώνης στην εισήγησή του που έγινε αποδεκτή από τα παρόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής .

spot_img
spot_img