Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024

Ειδική μοριοδότηση των πλημμυρόπληκτων μαθητών της Θεσσαλίας

Συνεργασία με την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και βουλευτή Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δ.  Κουρέτας σχετικά με το αίτημα που έχει ήδη κατατεθεί από τον Περιφερειάρχη για τον καθορισμό των δικαιούχων (μαθητών και αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) του ειδικού ποσοστού για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Το ειδικό αυτό ποσοστό αποδίδεται στους υποψηφίους ανά κατηγορία Λυκείου, οι οποίοι διαμένουν μονίμως στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές και συμμετέχουν στις πρώτες, μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις.  Η απόδοση γίνεται με βάση τον αριθμό των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις και δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία, το 2%.

Η κ. Μακρή αναφέρθηκε επίσης στις προϋποθέσεις για την επιλογή των υποψηφίων αφού θα πρέπει να έχουν επιτύχει:
α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση,
β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και γ) τον συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Ακόμη, η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η εξέταση, από το Υπουργείο Παιδείας, τέτοιων αιτημάτων πραγματοποιείται στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε και εκδίδεται η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Επίσης, η κ. Μακρή περιέγραψε, αναλυτικά, την διαδικασία της υποβολής του αιτήματος από την Περιφέρεια και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, όπως είναι οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με την συνοδεία των απαραίτητων αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη και τον χαρακτηρισμό των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο κ. Κουρέτας, αφού ευχαρίστησε την κ. Μακρή για την  ενημέρωση, δεσμεύθηκε ότι θα προχωρήσει, τάχιστα, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στην υποβολή πλήρους φακέλου για την υποστήριξη του αιτήματος προς το ΥΠΑΙΘΑ, σημειώνοντας ότι μία τέτοια παροχή στους μαθητές και μαθήτριες της Θεσσαλίας θα ήταν μία διευκόλυνση τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους.

spot_img

spot_img