Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024

Έγκριση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Καρδίτσας για το 2024

Σε έγκριση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Καρδίτσας για το 2024, προχώρησε η περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλίας, ενώ ταυτόχρονα αποφάσισε την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το εν λόγω έργο.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες εκ μέρους του αναδόχου:

-Λεπτομερή καταγραφή των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών της στην Π.Ε. Καρδίτσας τον προσδιορισμό των θέσεων ελέγχου προνυμφών (δειγματοληπτικών σταθμών) ακμαίων εντόμων (παγίδες σύλληψης).

-Επιχειρησιακό σχεδιασμό έργου.

-Παρακολούθηση πληθυσμών προνυμφών μέσω συνεχών περιοδικών δειγματοληψιών και συνεχή αξιολόγηση της παραγωγικότητας των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών.

-Τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ελέγχου δειγματοληπτικών σταθμών και ψεκαστικών εφαρμογών με δυνατότητα άμεσης καταχώρησης στο πεδίο και ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής σε πραγματικό χρόνο.

-Οριοθέτηση επιφανειών για ψεκασμούς προνυμφοκτονίας.

-Διενέργεια ψεκασμών προνυμφοκτονίας από εδάφους και αέρος, (χρήση Drones).

-Έλεγχο αποτελεσματικότητας ψεκασμών.

-Διενέργεια ψεκασμών ακμαιοκτονίας, περιαστιακής υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και υπέρμικρου όγκου, εφόσον απαιτηθεί επί απειλών της δημόσιας υγείας.

-Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών- εντομολογική παρακολούθηση (εγκατάσταση σταθερού δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων και ταυτοποίηση αυτών).

-Συμπληρωματικές δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

-Πιστοποίηση δράσεων και παράδοση εκθέσεων

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε εννιά χιλιάδες φρεάτια συλλογής ομβρίων υδάτων εντός των πολεοδομικών συγκροτημάτων των Δήμων Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά και Μουζακίου και σε επτακοσίων πενήντα στρέμματα με λιμνάζοντα ύδατα σε Τοπικές Κοινότητες των ανωτέρω περιοχών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται σε σημεία και οικισμούς που υπάρχουν στάσιμα ύδατα, εκβολές ποταμών, δίκτυο στραγγιστικών καναλιών κυρίως σε σημεία που κατά το παρελθόν είχαν καταγραφεί κρούσματα ασθενειών που μεταδίδονται μετά από δήγμα κουνουπιών (Ιός του Δυτικού Νείλου, Ελονοσία).

spot_img
spot_img