Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Έγκριση μελετών και αποφάσεις για τρόπο δημοπράτησης για έργα στο Δήμο Μουζακίου

Σε αποφάσεις έγκρισης των σχετικών μελετών αλλά για τον τρόπο που θα προχωρήσει η διαδικασία για την ανάδειξη μειοδότη, κατέληξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου.

Η πρώτη μελέτη πραγματεύεται τις «Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου από θεομηνία», προϋπολογισμού 253.566,81 ευρώ. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει  με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Η δεύτερη μελέτη αφορά στη «Διαμόρφωση πλατείας Οξυάς», με προϋπολογισμό 54.000 ευρώ. Για το συγκεκριμένο έργο αποφασίστηκε να ακολουθηθεί ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.

spot_img
spot_img