Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Έχουμε πλέον συνηθίσει τις ανακρίβειες και τις μισές αλήθειες του κ. Ευαγγέλου”

Τη δήλωση Ευαγγέλου για την εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα για 99 χρόνια σχολιάζει ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας σε ανακοίνωσή του, η οποία αναφέρει:

«Έχουμε πλέον συνηθίσει τις ανακρίβειες και τις μισές αλήθειες του κ. Ευαγγέλου, ο οποίος ανακαλύπτει κάθε φορά και ένα «σκάνδαλο» στις αποφάσεις της δημοτικής αρχής.

Οφείλουμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι ο δημοτικός ξενώνας της Καρυάς, μετά από χρόνια εγκατάλειψης, δεν είναι πλέον λειτουργικός και χρήζει εκ βάθρων ανακαίνισης. Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ότι ο ξενώνας πρέπει να εκμισθωθεί υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το κόστος της ανακαίνισής του, η οποία υπολογίστηκε κατ’ ελάχιστον στο ποσό του 1.200.000,00 ευρώ. Προηγουμένως είχε συνεδριάσει και είχε γνωμοδοτήσει ομόφωνα υπέρ της εκμίσθωσης το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Καρυάς, όπως προκύπτει από το 23-7-2021 πρακτικό συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου. Για την εκμίσθωση και τη διάρκειά της αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, για τους όρους της δημοπρασίας αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή, ενώ στη συνέχεια η σχετική διακήρυξη δημοσιεύτηκε σε τρεις εφημερίδες και το δελτίο τύπου δημοσιεύθηκε σε όλες τις ενημερωτικές ιστοσελίδες. Η προβλεπόμενη διαδικασία τηρήθηκε στο ακέραιο, έλαβε τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ήταν ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Ο καθένας λοιπόν θα μπορούσε να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την επένδυση του 1.200.000,00 ευρώ και να συμμετάσχει στη δημοπρασία.

Και σε μία τόσο ανοιχτή και διάφανη διαδικασία δεν χωρούν σκιές και ερωτηματικά. Πόσω μάλλον που το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του έκρινε ότι η επένδυση αυτή του 1.200.000,00 ευρώ στην Καρυά αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για την επισκεψιμότητα της περιοχής, την απασχόληση και την προσέλκυση νέων επενδύσεων».

spot_img

spot_img