Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Διπλή συνεδρίαση για το Δ.Σ. Φαρσάλων

Με δυο διαφορετικές συνεδριάσεις θα συνέλθει την Τρίτη (07/02) το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα στις 6:30 το απόγευμα σε ειδική συνεδρίαση το Σώμα θα ψηφίσει την έγκριση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φαρσάλων Β΄ εξαμήνου 2022.

Ακολούθως στις 7:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. θα αποφασίσει για 17 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά τα θέματα

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της αριθ. 1/2023 απόφασης του  Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα :  «Έγκριση κατάρτισης εκ νέου του Προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. οικονομικού έτους 2023, μετά τη Γνώμη του παρατηρητηρίου» (Εισηγητής : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της αριθ. 116/2022 απόφασης του  Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα :  «Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Φαρσάλων οικον. έτους 2023» (Εισηγητής : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2022 απόφασης  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) με θέμα: «Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, οικ. έτους 2022» (Εισηγητής : Κυρίτση Βέρα, Διευθύντρια ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.).

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της με αριθμ. 5/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ), οικ. έτους 2023» (Εισηγητής : Κυρίτση Βέρα, Διευθύντρια ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ).

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της με αριθμ. 6/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ), οικ. έτους 2023» (Εισηγητής : Κυρίτση Βέρα, Διευθύντρια ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ).

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της με αριθμ. 7/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) με θέμα: «Υποβολή Αίτησης χρηματοδότησης προς το Δήμο Φαρσάλων» (Εισηγητής : Κυρίτση Βέρα, Διευθύντρια ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ).

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της με αριθμ. 8/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) με θέμα: «Ψήφιση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ οικ. έτους 2023» (Εισηγητής : Κυρίτση Βέρα, Διευθύντρια ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ).

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση υποχρεωτικής (1ης) αναμόρφωσης πρ/γισμου οικον. έτους 2023 (Εισηγητής : Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών)

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της αριθ. 15/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων για «Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021» (Εισηγητής : Κουκουλιός Σταύρος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της αριθ. 14/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων για «Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής : Γούσιας Δημήτριος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φαρσάλων (Εισηγητής: Εσκίογλου Ιορδάνης, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 12ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2023 (Εισηγητής : Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού).

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης για απ΄ ευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου (Εισηγητής : Εσκίογλου Ιορδάνης, Δήμαρχος Φαρσάλων).

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (Εισηγητής : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών (Εισηγητής : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη απόφαση σχετικά με την εκμίσθωση κυλικείου Λαϊκής Αγοράς Φαρσάλων (Εισηγητής : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

ΘΕΜΑ 17ο : Λήψη απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την διενέργεια εκδηλώσεων και λοιπών εθνικών εορτών (Εισηγητής : Εσκίογλου Ιορδάνης, Δήμαρχος Φαρσάλων).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κων/νος Δαμιανός

spot_img
spot_img