Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Διαβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Παλαμά

Ο Δήμος Παλαμά προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) κατ’ εφαρμογή του Ν. 4819/2021. Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας προς τις βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις όλων των οικισμών του Δήμου Παλαμά.

  Σε ανακοίνωση του δήμου αναφέρονται τα εξής:

“Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, απευθυνόμαστε στους φορείς, τους κατοίκους και τις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας για την ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό.

  Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα την πρόταση του ΣΑΠ Δήμου Παλαμά καθώς και το σύνολο των Γεωχωρικών Δεδομένων.

   Η υποβολή προτάσεων δύναται να γίνει με αποστολή στα email info@palamascity.gr ή και kapa.mele@gmail.com. Επίσης οποίος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει την πρόταση του εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου (υπόψη ομάδας εργασίας ΣΑΠ) και μέχρι την Παρασκευή 24/2/2023.

(Το σχέδιο χρηματοδοτείται μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου)”.

spot_img

spot_img