Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024

ΔΕΥΑΜΒ : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ

Λόγω της κακοκαιρίας και των χαμηλών θερμοκρασιών που ενδέχεται ναεπικρατήσουν ή και επικρατούν στον Δήμο Βόλου, η ΔΕΥΑΜΒ ενημερώνει τουςκαταναλωτές για λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην υδροδότησητων οικιών και της πόλης γενικότερα. Συγκεκριμένα σε ότι αφορά στιςυδραυλικές εγκαταστάσεις πρέπει
να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα:Να προστατευθούν με κάποιας μορφής μόνωση, οι τυχόν εκτεθειμένες βρύσες και σωληνώσεις νερού.
Να προστατευθεί με κάποιας μορφής μόνωση, ο υδρομετρητής του σπιτιού καθώς και τα σημεία όπου βρίσκονται ο κεντρικός και οι περιφερειακοί διακόπτες υδροδότησης.
Να ελεγχθεί η ομαλή λειτουργία των δι
ακοπτών της υδραυλικής εγκατάστασης..Να απομονωθεί ή να εκκενωθεί το δίκτυο του ηλιακού θερμοσίφωνα αν πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα και γενικά να ληφθούν μέτρα προστασίας των δικτύων που εξυπηρετούν τον ηλιακό θερμοσίφωνα. Να περιοριστούν οι δραστηριότητες που
απαιτούν αυξημένη κατανάλωση νερού.Οι πολλές μικρές σημειακές βλάβες (διαρροές) των υδραυλικών εγκαταστάσεωνπου ενδέχεται να προκληθούν από τον παγετό και τις χαμηλές θερμοκρασίες ανδεν ληφθούν κατ΄ ελάχιστο τα μέτρα που προτείνει η ΔΕΥΑΜΒ, αποτελούν μιαασύμμετρη απειλή για την υδροδότηση της πόλης, καθώς το νερό που χάνεταισυνολικά υπερβαίνει την δυνατότητα του υδραγωγείου, οπότε θα υπάρξουνανεξέλεγκτες διακοπές υδροδότησης.

spot_img
spot_img