Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024

«Χάρισμα ή Δεξιότητες: Ενδυνάμωση νέων στην αναζήτηση εργασίας».

Το Τμήμα Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Λαρισαίων, ανακοινώνει την έναρξη του Βιωματικού Εργαστηρίου «Χάρισμα ή Δεξιότητες: Ενδυνάμωση νέων στην αναζήτηση εργασίας».
Απευθύνεται σε είκοσι (20) νέους/ες έως 30 ετών αναζητούντες/ουσες εργασία ή/και σπουδαστές/
τριες – αποφοίτους/ες ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΔΥΠΑ, ΙΕΚ ΔΥΠΑ, Δημοσίων ή Ιδιωτικών ΙΕΚ, ΑΤΕΙ – ΑΕΙ
κλπ. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης.
Σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), η ενίσχυση των δυνατών σημείων της προσωπικότητας, η ανάδειξη της σημασίας της δικτύωσης και της συμμετοχής
σε συλλογικότητες καθώς και η αποτύπωση όλων των παραπάνω στο βιογραφικό και στη συνέντευξη επιλογής.
Μέσα από βιωματική προσέγγιση καλλιεργείται η κριτική σκέψη των συμμετεχόντων/ουσών, προκειμένου να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους έναντι των διαρκών αλλαγών που σημειώνονται
στον τομέα της αναζήτησης εργασίας. Επιπλέον, οι νέοι/ες εμπνέονται ώστε να παραμένουν συνεχώς ενημερωμένοι/ες και ανοιχτοί/ές στη μάθηση, προβληματίζονται επάνω στο κρίσιμο ζήτημα
της ανεργίας και της αναζήτησης εργασίας, ενώ αποπειράται να τους/τις αποσαφηνιστούν και να
κατανοήσουν κρίσιμες πτυχές του πεδίου της ένταξης στην αγορά εργασίας. Η ολοκλήρωση των
εργαστηρίων εκτιμάται ότι θα συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια της προσωπικής ενδυνάμωσης
των νέων, με σκοπό να διευκολυνθεί περαιτέρω, μεταξύ των άλλων, και η προσπάθεια ένταξής
τους σε συλλογικές δράσεις.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 2 δια ζώσης εργαστήρια στις 19 Απριλίου 2024 & 26 Απριλίου
2024, ώρες 17:00-20:00 στον Πολυχώρο ΠΡΕΒΕΝΤΗ, Πάροδος Φιλελλήνων 3, Λάρισα
Πρόκειται για μια συνέργεια του Δήμου Λαρισαίων με το Τμήμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Θεσσαλίας, το Ινστιτούτο Εργασίας
(ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ Παράρτημα Θεσσαλίας, το Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Λάρισας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του
Δήμου Λαρισαίων.
Εισηγητές:
Βαϊόπουλος Αχιλλέας: Εργασιακός Ψυχολόγος Msc Σύμβουλος Απασχόλησης Δικτύου Συμβουλευτικής και Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας
Γεροστέργιου Κέλλυ: Υποψήφια Διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Προϊσταμένη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και ΒΝΣ της Περ/κης Δ/νσης Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(Δ.ΥΠ.Α. – πρώην ΟΑΕΔ) Θεσσαλίας. Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού. Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων. Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Πανεπιστημίου Πολιτών Δήμου Λαρισαίων και Συντονίστρια Κύκλου Μάθησης «Μάθηση και Αγορά Εργασίας»
Κουτσοπούλου Φωτεινή: Κοινωνιολόγος, Εκπαίδευση Ενηλίκων Msc Υπεύθυνη Επαγγελματικού
προσανατολισμού της ΔΔΕ Λάρισας
Παναγούλης Ντίνος: Κοινωνικός Ανθρωπολόγος Εκπαιδευτής Ενηλίκων, MEd Επιστημονικός Συνεργάτης & Συντονιστής Δικτύου Συμβουλευτικής και Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων
ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας
Τσάτσος Αλέξανδρος: Οικονομολόγος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων
Οργάνωση & Συντονισμός: Γεροστέργιου Κέλλυ
Για εγγραφές (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας):
https://docs.google.com/forms/d/1-lSfKHT–HiLJDVfenTlWNuLplVL2MvmJAHWnzY99tU/edit
Την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος έχει το τμήμα Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων. Το βιωματικό εργαστήρι «Χάρισμα ή Δεξιότητες: Ενδυνάμωση νέων στην αναζήτηση εργασίας» εντάσσεται στις δράσεις για την προώθηση της φιλοσοφίας της διά βίου μάθησης στο πλαίσιο της «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει».
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410680249, 2410680250 (Τμήμα Διά Βίου Μάθησης)
E-mail: learning-city@larissa.gov.gr
facebook: https://www.facebook.com/ learninglarissa2016

spot_img

spot_img