Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024

Ανοιχτός διαγωνισμός για κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων στον Δήμο Ν. Πηλίου

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών: Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών και αφορά εργασίες κατασκευής τριών μίνι κυκλικών κόμβων στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, προϋπολογισμού 750.000,00 € (με το Φ.Π.Α. 24%).

Οι κυκλικοί κόμβοι

-Κυκλικός κόμβος στην διασταύρωση της Εθνικής οδού Βόλου- Νεοχωρίου με την Επαρχιακή οδό Καλών Νερών-Μηλεών.

-Κυκλικός Κόμβος στην διασταύρωση της Εθνικής οδού Νεοχωρίου -Τσαγκαράδας με την οδό Μηλιές – Τσαγκαράδα.

-Κυκλικός κόμβος στην διασταύρωση της Εθνικής οδού Νεοχωρίου -Τσαγκαράδας με την Επαρχιακή οδό Αργαλαστή –Συκή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/01/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU, μέσω της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» .

spot_img
spot_img