Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ ζητά η ΔΑΣ-ΟΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Οι συνθήκες χιονοπτώσεων και παγετού που επικρατούν σε ολόκληρο τον νομόΜαγνησίας φέρνουν τους εργαζόμενους σε πολλούς εργασιακούς χώρους των Δήμωναντιμέτωπους με πρόσθετους επαγγελματικούς κινδύνους (π.χ. υποθερμία πουσυνεπάγεται διαταραχές στο κεντρικό νευρικό σύστημα και το μυοκάρδιο καθώςεπίσης και στο κέντρο της αναπνοής, κρυοπαγήματα, ψύξεις, νοσήματα τουαναπνευστικού, τραυματισμοί από γλιστρήματα ή αυξημένος κίνδυνος και γιαάλλα εργατικά ατυχήματα). Ιδιαίτερα επιβαρύνεται η υγεία των ευπαθών ομάδωνεργαζομένων (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, πάσχοντες από χρόνια νοσήματαόπως ο σακχαρώδης διαβήτης, έγκυες κ.λπ.). Επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρωνγια την προστασία της υγείας όσων εργάζονται σε συνθήκες ψύχους καιπαγετού.
Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται η γύμνια της πολιτικής κυβέρνησης καιδημοτικών αρχών μπροστά στα αποκαλούμενα «ακραία» καιρικά φαινόμενα. Ηκυβέρνηση, συνεχίζοντας στην ίδια ρότα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις,αφήνει απροστάτευτους τους εργαζόμενους, συνολικότερα τους πολίτες. Οιελεγκτικοί μηχανισμοί υπολειτουργούν, ενώ διατηρούνται σκόπιμα ελλείψειςστο νομοθετικό πλαίσιο για τα μέτρα προστασίας από το ψύχος.

Στη χρόνιαυποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας ήρθε να προστεθεί η μετατροπή της σε«Ανεξάρτητη Αρχή» προκειμένου η κυβέρνηση να μεταθέσει από πάνω της τηνευθύνη για τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.Πέρα από το μέτρο της τηλεργασίας στις υπηρεσίες του Δημοσίου πουανακοινώθηκε, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Απαγόρευση εργασιών ιδιαίτερα όσων πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους, σε συνθήκες χιονόπτωσης και παγετού, ολισθηρότητας των δρόμων και των χώρων εργασίας και σε περιπτώσεις όπου δεν έχει εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων. Για τις εργασίες που είναι απολύτως απαραίτητο να πραγματοποιηθούν, εφόσον υπάρχουν λόγοι ασφάλειας για εργαζόμενους και κατοίκους, εξασφάλιση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας των εργαζομένων (χορήγηση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, συχνά διαλείμματα σε επαρκώς θερμαινόμενους χώρους, συντήρηση – ασφάλεια οχημάτων τεχνικού εξοπλισμού, ιατρικός έλεγχος εργαζομένων, τήρηση διαδικασιών ασφαλούς εργασίας, εξασφάλιση συστημάτων επικοινωνίας, τεχνικά μέτρα προστασίας πτώσης από ύψος, και
άλλα οργανωτικά μέτρα κ.ά.).Άμεση εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης για όλους τους εργαζόμενους, ανάλογα με τη φύση της εργασίας τους. Κατάργηση του απαράδεκτου μέτρου της μείωσης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό των κτιρίων του δημοσίου. Πραγματοποίηση ολοκληρωμένων εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου από τον τεχνικό Ασφάλειας και τον γιατρό Εργασίας με τη συμμετοχή των εργαζομένων. Ουσιαστικό έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας της ευθύνης των δημοτικών αρχών για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.Εξασφάλιση των συνθηκών ασφάλειας των εργαζομένων πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα.
Οι εργαζόμενοι που δεν καταφέρνουν να προσέλθουν στην εργασία τους, λόγωαδυναμίας μετακίνησης εξαιτίας της χιονόπτωσης και του παγετού, δικαιούνταικανονικά τις αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες της κακοκαιρίας. Ηδυνατότητα αυτή ισχύει για όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από σχέσηεργασίας. Οι ημέρες αυτές δεν αφαιρούνται από τις μέρες κανονικής άδειαςπου δικαιούται ο εργαζόμενος.
Η ΔΑΣ-ΟΤΑ Μαγνησίας καλεί όλους τους συναδέλφους να πάρουν στα χέρια τουςτην υπόθεση προστασίας της ασφάλειας τους. Να απαιτούν την άμεση λήψη όλωντων αναγκαίων μέτρων προστασίας, πριν την έναρξη της οποιασδήποτε εργασίας.Να ενημερώνουν την ΔΑΣ-ΟΤΑ Μαγνησίας για κάθε παραβίαση των μέτρωνασφάλειας και υγείας.
Βόλος, 06/02/2023

spot_img
spot_img